Górzna Sylwia

dr; absolwentka politologii w zakresie międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych oraz dziennikarstwa i komunikacji
społecznej na UWM w Olsztynie. Obroniła rozprawę doktorską pod kierunkiem imama prof. Selima Chazbijewicza pt. Polityczny wymiar dialogu Kościoła katolickiego z islamem i judaizmem w okresie pontyfikatu Jana Pawła II. Obecnie adiunkt w Instytucie Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. W 2013 r. ukazała się jej monografia pt. Dzieci Abrahama. Dialog Kościoła katolickiego z islamem i judaizmem w Polsce w okresie pontyfikatu Jana Pawła II (Wydawnictwo Akademii Pomorskiej w Słupsku), a w 2015 r. praca pt. Jan Paweł II wobec obecności islamu i muzułmanów w krajach Unii Europejskiej. Wybór dokumentów (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej).

Box PDF