Góźdź Krzysztof

prof. dr hab.; ksiądz diecezji lubelskiej Kościoła rzymskokatolickiego, kierownik Katedry Historii Dogmatów KUL (od 1997); prezes Towarzystwa Naukowego Dogmatyków Polskich (od 2005); redaktor naczelny nowej serii „Teologia w Polsce"; członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN (od 2007); ostatnio opublikował: Jezus. Twórca i Spełniciel naszej wiary (Lublin 2009).

Box PDF