Góźdź Krzysztof

prof. dr hab.; ksiądz archidiecezji lubelskiej Kościoła rzymskokatolickiego; kierownik Katedry Historii Dogmatów i Teologii Historycznej KUL; członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN; konsultor Komisji Nauki Wiary przy KEP; członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów; członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej; redaktor polskiej edycji Joseph Ratzinger Opera Omnia

Box PDF