Greub-Frącz Krystyna

dr historii sztuki; studium historii sztuki, archeologii i filozofii na Uniwersytecie Wiedeńskim, rozprawa doktorska: Altniederländische gemalte Skulpturenimitationen: Zu Genese und medialem Status eines Bildmotivs (2011); niezależny historyk i krytyk sztuki; ostatnio opublikowała: Der mittelalterliche Kirchenbau als öffentlicher Raum, w: Stelle für Kultur der Stadt Zug, Kunst im öffentlichen Raum der Stadt Zug, Zürich 2016, 64–73; Odcisk absolutu: Veraikon kwadratu Jakuba Woynarowskiego, w: Państwowa Galeria Sztuki Sopot, Magia kwadratu, Poznań 2016, 56–67.

Box PDF