Grzesiak Krzysztof

dr hab.; ksiądz archidiecezji lubelskiej Kościoła rzym-skokatolickiego; kierownik Katedry Dialogu Kultur i Religii w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Filozofii KUL; dyrektor Archidiecezjalnego Studium Organistowskiego w Lublinie; przewodniczący Archidiecezjalnej Rady Ekumenicznej; członek Archidiecezjalnej Komisji Organistowskiej.

Box PDF