Halkowicz Katarzyna

doktorantka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu; mgr teologii i mgr ekonomii; członek zarządu Dolnośląskiego Instytutu Dialogu i Tolerancji; odznaczona Papieskim Złotym Medalem Pielgrzyma za Zasługi dla Ziemi Świętej; kierownik międzynarodowego grantu naukowego; katechetka w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym; redaktorka książki Ekologia ponad granicami, Świdnica 2016; obecnie zainteresowania naukowe koncentrują się na sakramentologii Ortodoksyjnego Kościoła Koptyjskiego.

Box PDF