Hanc Wojciech

prof. UKSW dr hab.; ksiądz diecezji włocławskiej Kościoła rzymskokatolickiego, kierownik Sekcji Teologii Ekumenicznej i Katedry Ekumenizmu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; wykładowca teologii dogmatycznej i ekumenizmu w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku; konsultor Rady ds. Ekumenizmu KEP.

Box PDF