Hryniewicz Wacław OMI

prof. dr hab.; emerytowany kierownik Katedry Teologii Prawosławnej w Instytucie Ekumenicznym KUL; współtwórca tegoż Instytutu i w przeszłości jego dyrektor (1997–2005); członek wielu towarzystw naukowych w kraju i zagranicą; autor ponad 800 publikacji z zakresu teologii dogmatycznej, ekumenicznej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji chrześcijaństwa wschodniego.

Box PDF