Jagodziński Marek

dr hab.; ksiądz diecezji radomskiej Kościoła rzymskokatolickiego; teolog dogmatyk, adiunkt Katedry Teologii Prawosławnej w Instytucie Ekumenicznym na Wydziale Teologii KUL, wykłada w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu; redaktor naukowy serii wydawniczych: „Radomska Biblioteka Teologiczna” (Wydawnictwo UKSW w Warszawie) i „Theologia Radomiensis” (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE); specjalizuje się w teologii komunikacji i komunii. Ważniejsze publikacje: Communio dzięki komunikacji. Teologiczny wymiar teorii komunikatywnego działania w eklezjologii Medarda Kehla SJ, Radom 2002; Sakramenty w służbie communio. Studium teologiczno-komunikacyjne, Warszawa 2008; Komunijna wizja Kościoła według Medarda Kehla SJ, Kraków 2009; I. Bokwa, M. Jagodziński (red.), Wobec nowego ateizmu, Warszawa 2011; Eklezjalne kształty komunii, Radom 2012; Węzłowe zagadnienia chrystologii komunijnej, Radom 2013; Misje: teologia – historia – rzeczywistość, Radom 2013;

Box PDF