Kałuża Krystian

dr hab.; ksiądz diecezji gliwickiej Kościoła rzymskokatolickiego; prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego; doktorat i habilitację uzyskał na Wydziale Teologii Katolickiej w Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Niemcy); 2011–2012 Privatdozent na wydziałach teologicznych uniwersytetów w Bambergu i Würzburgu; 2012–2015 adiunkt w Katedrze Teologii Religii w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL JPII; od 2015 kierownik Katedry Dialogu Międzyreligijnego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego; główne zainteresowania: chrystologia, teologia religii, filozofia religii.

Box PDF