Kamieniak Jarosław S.

dr hab. inż.; adiunkt w Katedrze Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; zainteresowania naukowe dotyczą oceny jakości cech psychicznych zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem pobudliwości nerwowej i zdolności percepcyjnych, jak również możliwości wykorzystania wybranych wskaźników fizjologicznych do oceny reaktywności behawioralnej u zwierząt.

Box PDF