Kantyka Przemysław

dr hab., prof. KUL; ksiądz diecezji kieleckiej Kościoła rzymskokatolickiego; dyrektor Instytutu Ekumenicznego KUL; kierownik Katedry Teologii Protestanckiej KUL; redaktor tematyczny periodyku „Roczniki Teologiczne” KUL, zeszyt 7: „Teologia Ekumeniczna” (2009– 2013 „Roczniki Teologii Ekumenicznej”) oraz serii wydawniczych: Jeden Pan, jedna wiara. Studia i Rozprawy Instytutu Ekumenicznego KUL” i „Teologia w Dialogu”; zainteresowania naukowe: teologia poreformacyjna, szczególnie anglikańska i metodystyczna, dialogi  ekumeniczne i ich recepcja, eklezjologia, antropologia teologiczna, prace Światowej Rady Kościołów.

Box PDF