Kasprzycki Emir

mgr; ukończył studia licencjackie na kierunku zarządzanie i marketing, a następnie studia magisterskie z zakresu socjologii na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach; zainteresowania naukowe dotyczą historii Kościołów mniejszościowych w Polsce, a także zagadnień związanymi z małżeństwami osób o różnej przynależności wyznaniowej oraz konwersji pomiędzy Kościołami ewangelickimi i rzymskokatolickim; jest członkiem Kościoła Ewangelicko-Augs¬burskiego w RP.

Box PDF