Klukowski Michał

doktorant Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; mgr teologii; absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego; jeden z autorów portalu orygenes.pl, poświęconemu popularyzacji badań biblijnych.

Box PDF