Kopiec Piotr

dr hab. teologii oraz dr socjologii; adiunkt w Katedrze Teologii Protestanckiej KUL; sekretarz periodyku „Roczniki Teologiczne” z. 7: „Teologia Ekumeniczna”, redagowanego w Instytucie Ekumenicznym KUL; interesuje się zagadnieniami związanymi z przemianami społecznymi oraz współczesną teologią protestancką.

Box PDF