Kozerska Ewa

dr; adiunkt w Katedrze Historii Państwa i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; prodziekan WPiA UO ds. nauki i badań; członek Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej; zainteresowania badawcze: doktryny polityczne i prawne, historia ustroju i prawa, w tym szczególnie: katolicka nauka społeczna; myśl konserwatywna i liberalna; koncepcje społeczeństwa obywatelskiego; aksjologiczne, polityczne i prawne uwarunkowania Unii Europejskiej.

Box PDF