Kroczek Piotr

dr hab. w zakresie nauk prawnych; prof. UPJPII; ksiądz diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego; kierownik Katedry Prawa Rodzinnego na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII w Krakowie; dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej tamże; zastępca redaktora naczelnego „Annales Canonici”.

Box PDF