Krupa Wanda

dr inż.; adiunkt w Katedrze Etologii i Podstaw Technologii
Produkcji Zwierzęcej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; główne
obszary badawcze: reaktywność behawioralna i fizjologiczna zwierząt
użytkowych i towarzyszących, wpływ behawioru na cechy użytkowe
i produkcyjne, wpływ interakcji człowiek – zwierzę na zachowanie się
i użytkowość zwierząt.

Box PDF