Kubasik Adam

dr; ksiądz diecezji gliwickiej Kościoła rzymskokatolickiego; w latach 2007–2011 wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Wikariatu Apostolskiego w Iquitos (Peru); ostatnio opublikował: Eklezjologia polityczna metropolity Andrzeja Szeptyckiego. Cerkiew greckokatolicka fundamentem niezawisłej Ukrainy, Lwów – Kraków 2016.

Box PDF