Kubicki Dominik

dr hab., prof. UAM; ksiądz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej; kieruje Zakładem Kultury Nowożytnej na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu; autor m.in. Poszukiwań projektu teologii katolickiej opartej na realizmie Słowa Objawionego w dziejach (Poznań 2004); dominikkubicki@koszalin.opoka.org.pl.

Box PDF