Ławreszuk Marek

dr hab.; duchowny prawosławny; kierownik Katedry Teologii Prawosławnej UwB; redaktor naczelny czasopisma naukowego „Elpis”; autor m.in.: Sakrament małżeństwa. Liturgiczna symbolika i znaczenie sakramentu w Kościele prawosławnym (Białystok 2014); Modlitwa wspólnoty. Historyczny rozwój prawosławnej tradycji liturgicznej (Białystok 2014); zajmuje się teologią prawosławną, teologią porównawczą oraz liturgiką.

Box PDF