Lipniak Jarosław M.

dr hab.; ksiądz diecezji świdnickiej Kościoła rzymskokatolickiego; kierownik Katedry Ekumenizmu i Dialogu Międzykulturowego Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu; wiceprezes Dolnośląskiego Instytutu Dialogu i Tolerancji; przedstawiciel Biskupa Świdnickiego ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego.

Box PDF