Madey Johannes

prof. dr dr h.c.; ur. na Śląsku; od 1947 r. w Niemczech; w latach 1972-2000 pracował w Instytucie Ekumenicznym im. J.A. Möhlera w Paderborn; wykładał także na Papieskim Wydziale Teologicznym Kościoła Syro-Malabarskiego w Kottayam (Kerala, India); członek międzynarodowego Stowarzyszenia dla Prawa Kościołów Wschodnich (Gesellschaft für das Recht der Ostkirchen) oraz ukraińskiego Naukowego Towarzystwa im. Ševčcenka.

Box PDF