Majer Piotr

dr hab., ksiądz archidiecezji krakowskiej Kościoła rzymskokatolickiego; kierownik Katedry Prawa o Nauczycielskim i Uświęcającym Zadaniu Kościoła w Instytucie Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie; konsultor Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski; autor kilkudziesięciu opracowań z zakresu prawa kanonicznego, zwłaszcza prawa małżeńskiego, o sakramentach świętych, procesowego i konkordatowego.

Box PDF