Mawanzi Cesar

dr teologii; lic. filozofii; ksiądz; studium z filozofii w Kalonda (Kongo); studium z teologii w Innsbrucku; studia z psychologii i religiologii w Marburgu; doktorat z teologii fundamentalnej w sankt Georgen we Frankfurcie; wykładowca w Wyższej Szkole Filozoficznej w Kalonda (Kongo);

Box PDF