Medwid Wojciech

dr; ksiądz diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego;
od 2012 r. wykładowca w Instytucie Teologicznym im. św. Jana
Kantego w Bielsku-Białej.

Box PDF