Misiaszek Kazimierz

prof. zw. dr hab.; salezjanin; dyrektor Instytutu Teologii Praktycznej; kierownik Katedry Dydaktyki Katechetycznej w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; autor licznych opracowań z zakresu katechetyki, katechezy, wychowania chrześcijańskiego.

Box PDF