Moskałyk Jarosław

kapłan wschodniego Kościoła katolickiego w Polsce; w latach 1995–2002 wykładowca teologii w Akademii Teologicznej we Lwowie; od 2002 roku pracownik naukowy na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; członek rady ekspertów teologicznych UGCC na Ukrainie; konsultor Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu; ostatnie publikacje książkowe: Kościół dialogu, Poznań 2011; Własna tożsamość Kościoła. Wybrane elementy katolickiej eklezjologii wschodniej, Poznań 2013.

Box PDF