Nehring Renata

absolwentka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu (2007); w roku akademickim 2008-2009 odbyła roczną formację w Instytucie Ekumenicznym w Bossey uwieńczoną dyplomem „Master of advanced ecumenical studies" Uniwersytetu w Genewie; obecnie doktorantka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Box PDF