Nossol Alfons

abp; prof. dr hab.; emerytowany ordynariusz diecezji opolskiej Kościoła rzymskokatolickiego; członek Papieskiej Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan; członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuki w Salzburgu; członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego KUL; autor wielu książek i artykułów.

Box PDF