Nowosad Sławomir

dr hab., prof. KUL; ksiądz diecezji zamojsko-lubaczowskiej Kościoła rzymskokatolickiego; dziekan Wydziału Teologii KUL; wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Teologów Moralistów, członek Komitetu Naukowego AVEPRO w Watykanie; obszary zainteresowań naukowych: ekumeniczny kontekst moralności chrześcijańskiej, anglikańska tradycja teologicznomoralna, uniwersytet katolicki we współczesnej kulturze.

Box PDF