Pastwa Andrzej

dr hab., profesor Uniwersytetu Śląskiego; ksiądz archidiecezji katowickiej Kościoła rzymskokatolickiego; absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL (1991); na tymże wydziale uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego (1995) oraz stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego - prawo małżeńskie (2008); kierownik Zakładu Prawa Kanonicznego na Wydziale Teologicznym UŚ; sędzia w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach.

Box PDF