Pawłowski Sławomir

dr hab.; pallotyn; adiunkt w Katedrze Teologii Prawosławnej KUL; sekretarz Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu; redaktor naczelny polskiej edycji Międzynarodowego Przeglądu Teologicznego „Communio”; główne obszary badawcze: katolickie zasady ekumenizmu, historia i dokumentacja ruchu ekumenicznego, Katechizm Kościoła Katolickiego.

Box PDF