Pek Kazimierz

dr hab.; marianin; kierownik Katedry Mariologii KUL; współzałożyciel i zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Pastores”; w latach 1999-2009 rektorem międzynarodowego Wyższego Seminarium Duchownego Marianów w Lublinie; współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

Box PDF