Pittappillil Francis

dr; ksiądz diecezji Kothamangalam Kościoła syro-ma-labarskiego w Indiach; wykładowca liturgii i tradycji syryjskich w seminarium duchownym swojej diecezji; SEERI, Baker Hill, Kottayam 686001, Kerala, India.

Box PDF