Rabiej Jan

dr hab. nauk technicznych; prof. Politechniki Śląskiej, kierownik Katedry Teorii, Projektowania i Historii Architektury PŚ, prodziekan Wydziału Architektury PŚ; autor wielu publikacjach naukowych, projektant obiektów i wnętrz architektonicznych oraz witraży i kompozycji malarskich.

Box PDF