Ryguła Piotr

dr hab.; ksiądz archidiecezji katowickiej Kościoła rzymskoka-tolickiego; adiunkt w Zakładzie Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego US w Katowicach; sędzia w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach; autor monografii Wolność religijna w Hiszpanii na tle przemian społeczno-politycznych w latach 1931-1992 oraz kilkudziesięciu artykułów i recenzji.

Box PDF