Saj Anna

doktorantka w Instytucie Ekumenicznym KUL; liderka (wraz z mężem) Instytutu Ewangelizacji Świata ICPE - Misja Polska (międzynarodowego stowarzyszenia wiernych na prawie papieskim); założycielka (w 1999 r.) i koordynatorka pierwszego w Polsce oddziału Międzynarodowej Posługi Kobiet Katolickich - "Magnificat"; liderka znanej w Polsce Konferencji Charyzmatycznej "Czas Chwały" w Lublinie.

Box PDF