Sawa Przemysław

dr; ksiądz diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego; adiunkt w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Duchowości oraz kierownik Studiów Podyplomowych Teologii Duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; założyciel i dyrektor „Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody”; zaangażowany naukowo i duszpastersko w nową ewangelizację; interesuje się teologią oraz duchowością ewangelikalną i współczesnych dróg odnowy Kościoła; e-mail: xpsawa@gmail.com.

Box PDF