Slodićka Andrej

dr hab. teologii; dr pedagogiki; ksiądz Kościoła greckokatolickiego na Słowacji; w latach 1997-2001 odbył studia doktoranckie w zakresie teologii katolickiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył pracą Znaczenie tradycji wschodniej w nauczaniu Jana Pawła II; w roku 2007 habilitacja na Greckokatolickim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Preszowskiego; profesor na tamtejszym wydziale.

Box PDF