Sojka Jerzy

dr; studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn; adiunkt w Katedrze Teologii Systematycznej w ChAT w Warszawie; zainteresowania badawcze: Reformacja XVI wieku i jej współczesna recepcja.

Box PDF