Szpaczyński Przemysław

dr nauk humanistycznych; historyk; zajmuje się problematyką reformacji i kontrreformacji oraz stosunkami Rzeczypospolitej ze Szwecją, Rosją i Habsburgami w XVI-XVIII w.; przygotowuje biografię króla Zygmunta III; autor: Mocarstwowe dążenia Zygmunta III w latach 1587-1618, Kraków 2013.

Box PDF