Szymik Jerzy

prof. dr hab.; ksiądz archidiecezji katowickiej Kościoła rzymskokatolickiego; teolog i poeta; wykłada teologię dogmatyczną; w latach 1986-2008 związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie był m.in. kierownikiem Katedry Chrystologii (1997-2005); od 2005 r. pracownik Zakładu Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego US; od 2007 r. jako profesor zwyczajny; od 2004 roku członek watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej; autor 50 książek naukowych, poetyckich, eseistycznych, ostatnio m.in.: Teologia. Rozmowa o Bogu i człowieku (Lublin 2008); Czułość, siła i drżenie (Katowice 2009); Theologia benedicta, t. 1 (Katowice 2010); specjalizuje się w chrystologii, metodologii teologii, teologii kultury; mieszka w Katowicach i Pszowie.

Box PDF