Tempczyk Katarzyna

dr nauk teologicznych w zakresie teologii ekumenicznej; główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół mariawityzmu i nowych ruchów religijnych odwołujących się do tradycji chrześcijańskiej, a także wykorzystania języka esperanto w działalności różnych grup wyznaniowych; autorka monografii: Czy święci mówią w esperanto? (Malbork 2005), „Nowe Przymierze uczynił Pan z nami... ” Teologia Kościoła Katolickiego Mariawitów (Warszawa 2011); mieszka w Warszawie.

Box PDF