Tietze Maria

prof. zw. dr hab.; kierownik Katedry Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; problematyka badawcza obejmuje zagadnienia związane z oddziaływaniem czynników środowiska na organizm zwierzęcy i poziom dobrostanu.

Box PDF