Walkowiak Katarzyna Kinga S.

dr; siostra w Stowarzyszeniu Życia Apo-stolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach; podejmuje wieloraką posługę ewangelizacyjną w Polsce i za granicą; w 2009 r. obroniła pracę doktorską pt.: Ekumeniczny wymiar nowej ewangelizacji w nauczaniu Kościoła i jego percepcja w Stowarzyszeniu Życia Apostolskiego „ Koinonia św. Pawła”, napisaną pod kierunkiem o. prof. dr hab. Zdzisława Kijasa; publikuje artykuły z obszaru problematyki dialogu międzyreligijnego i ekumenicznego oraz misyjności Kościoła.

Box PDF