Wolc Anna

dr; ur. w Opolu, teologię studiowała na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; obecnie adiunkt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz postdoctoral research associate w Iowa State University.

Box PDF