Żelazny Jan Witold

dr hab., prof. UPJPII w Krakowie; patrolog; zajmuje się m.in. historią Kościoła syro-ortodoksyjnego.

Box PDF