Zellma Anna

prof. dr hab. nauk teologicznych; kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Katechetyki na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie; członek zarządu Stowarzyszenia Katechetyków Polskich; członek The European Equipe for Catechesis (EEC); konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski; zainteresowania badawcze: katecheza młodzieży, dydaktyka nauczania religii, profesjonalny rozwój nauczyciela religii, pedeutologia, dydaktyka ogólna, badania empiryczne, pedagogika chrześcijańska.

Box PDF