Zięba Krzysztof

doktorant na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; ksiądz diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego; katecheta w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej; moderator Wspólnot Drogi Neokatechumenalnej.

Box PDF