Zuber Dariusz

duchowny Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego; doktorant na Wydziale Teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; współpracownik miesięcznika „Pielgrzym Polski". Strona internetowa www.homopaschalis.pl.


Autor artykułów

Box PDF